Historie 2011 tot heden

Historie 2011 tot heden
 

2011

Het hele ensemble werkt aan de nieuwe muzikale totaaltheaterproductie DE JUBILARIS.
Drie dagdelen per week wordt op diverse repetitieplekken in onze gemeente gespeeld, gezongen en gemusiceerd. (Het Plenkhoes in Geleen en bij de solisten thuis). En in het tweede weekend van december ziet de voorstelling het levenslicht.
Er wordt vier maal voor een uitverkocht huis gespeeld in de Harmoniezaal te Obbicht.
DE JUBILARIS is een voorstelling geworden waar het zang- en spelplezier van alle medewerkers vanaf spat.

2012

Vanaf de eerste weken wordt gestart met de voorbereidingen voor wat de laatste grote zangproductie moet gaan worden: SIBOLEENSE VROUWEN. 
Medewerkers van SAS zwermen uit over de gemeente om voorbereidende gesprekken te voeren met vrouwen van buitenlandse afkomst die zich blijvend in onze gemeente gevestigd hebben. Uiteindelijk zeggen vijftien dames hun medewerking aan dit project toe.
Ondertussen slaan de leden ook aan het lezen en oriënteren ze zich in artikelen en boeken die het thema ‘buitenlanders’ of ‘allochtonen’ zo u wilt, als onderwerp hebben. Kortom: er wordt ijverig materiaal verzameld dat in de komende voorstelling gebruikt kan worden.
In het najaar beginnen de zangrepetities en begin 2013 is het script klaar en kan er volop gerepeteerd gaan worden.

2013

Een jaar lang repeteert SAS aan de liederen die in de SIBOLEENSE VROUWEN gezongen moeten gaan worden. In het voorjaar worden de interviews met de ‘buitenlandse’ vrouwen op film vastgelegd en na de zomervakantie geniet de groep gastvrijheid in het kerkje van het gehucht Schipperskerk, dat inmiddels omgedoopt is in ‘Galerie Marie’, naar de nieuwe eigenaresse van het pand: kunstenares Marieke Russel.
In oktober en november wordt de multimediale en muzikale theaterproductie SIBOLEENSE VROUWEN veertien maal voor een uitverkochte en enthousiaste en ontroerde zaal gespeeld.

De pers schrijft: “In feite is deze avond een ode aan de vrouwen in het algemeen […] Honderd minuten ontroerende, humoristische, klein-menselijke en groot-wereldse verhalen op een navoelbare wijze gebracht, vervelen geen moment. Het is grotendeels een groepsgebeuren, waarbij choreografie een bescheiden maar effectieve rol speelt. De algehele indruk is er een van bewondering en ontroering”.

SAS heeft met dit theaterproject een bescheiden actuele gemeentelijke (theater)geschiedenis geschreven. Met deze authentieke voorstelling zet de SAS Zanggroep een mooie punt achter twaalf gezongen jaren.
De toneeltak van de Theatergroep vervolgt gewoon haar weg. Nieuwe theaterinitiatieven liggen in het verschiet. 

2014

Regisseur Jos Prop voert tientallen gesprekken met kunstenares Marieke Russel, op wiens verzoek de theatergroep in 2015 een voorstelling gaat uitbrengen over haar vader. Ook met andere personen die de kunstschilder Charles Russel gekend hebben, gaat Prop in gesprek, om zoveel mogelijk informatie over de mens en de kunstenaar te verzamelen. Op basis van die hoeveelheid aan bronnen-informatie wordt het materiaal dat geschikt is voor een theaterproductie geselecteerd. Toneelauteur Jos Bours (Oirsbeek / Utrecht) voldoet aan het verzoek van het gezelschap om dat basismateriaal in fictieve toneelscènes om te zetten. Liederen, muziek, gedichten en vele projecties van schilderijen van de kunstenaar vormen straks, samen met de verschillende gespeelde toneelfragmenten een afwisselende en hopenlijk boeiende theaterbelevenis. Voorstellingen: november en december 2015.

 

 

2015

In naam van de vader

Idee: Marieke Russel
Basistekstmateriaal: JosProp
Dialoogteksten: Jos Bours 
Concept en regie: Jos Prop
Spel: Ine Ottenheijm (spel & zang)
          Elma Daniëls (spel &zang)
          Jos Slangen (spel & zang)
          Wiebe de Vries (spel & zang)
          Joke Höppener (accordeon & piano)
Voor de muzikale begeleiding zorgt Kamer Muziek Ensemble Cécile
Bestaande uit:
          Jo Savelkoul (arrangeur, dirigent & klarinetist)
          Cecile van Didden-Kirkels (bas- & besklarinet)
          Riny van den Bergh-Coenen (dwarsfluit & picolo) 
Voor deze theaterproductie aangevuld met de beide vaste SAS-muzikanten:
          Joke Höppener (piano, accordeon)
          Wiebe de Vries (gitaar)

Lees meer